סיסמת רשת

שיחזור סיסמת WiFi / מדריך

כיצד ניתן לשחזר סיסמת רשת באמצעות מחשב המחובר כבר לרשת המקומית? הפיכת הכוכביות לסיסמא שימושית תתאפשר באמצעות שימוש פשוט בתוכנת עזר