ניקולאס קאר

האם למערכת ERP תרומה אסטרטגית לארגון? Does ERP Matter?

"טכנולוגית המידע אינה משנה דבר" כתב ניקולאס קאר וגרם לכולם לעצור ולחשוב. שאלתו של קאר היא טריגר מצוין לחשיבה מחודשת של מגוון אמיתות אליהן מתיחסים, כך נדמה, כאקסיומות. חיים יוספי בודק .. Does ERP matter?