מתווך

פרס למוצא הישר: החיפוש אחר פיינדר אמריקאי

לאור התפתחויות בנושא בארצות הברית, ראינו לנכון להרחיב מעט את היריעה בנוגע לנקודות אשר דורשות תשומת לב יתרה כאשר מדובר בעסקת תיווך בעלת נקודות השקה לארה”ב