מרד זונדרקומנדו

מרד הזונדרקומנדו בוטל

איש אחד רצה לעשות משחק קטן בו משחקים יהודי בזמן המרד באושוויץ. הליגה נגד השמצה לא אהבה את הרעיון. אז הם קראו לו אנטישמי וגרמו לו לבטל את המשחק.