מימון ממשלתי

סטארטאפ והון סיכון

איך שחיתות שלטונית מעכבת התפתחות טכנולוגית בישראל

המחיר האמיתי של השחיתות השלטונית לא מתמצה רק בנזקים הישירים שהיא גורמת, אלא כולל גם עלות עקיפה, שהיא אובדן הגמישות המערכתית לפעול באופן שיקדם את פיתוח המשק, לרבות תחום החדשנות הטכנולוגית