מגנט

מאבדים את הצפון: מה קורה לקוטב המגנטי של כדור הארץ?

קצב הנדידה המהיר של הקוטב המגנטי הצפוני אילץ את הרשויות לעדכן רשמית את מיקומו שנה לפני המועד הקבוע. כעת שואלים עצמם המדענים האם אנו נמצאים לפני "היפוך קטבים" – תהליך שישבש לחלוטין את יכולות הניווט והתקשורת על פני כדור הארץ