כיצד להגיש בקשת פטנט זמנית

להקדים את המתחרים במירוץ לפטנט

בתהליך רישום פטנט כרוכות עלויות משמעותיות ובהן תשלומים לעורך פטנטים וכן אגרות רישום פטנט. פתרון מסויים למיצר זה נמצא בדמותה של בקשת פטנט פרוביזורית או זמנית