ישע סיון

ניגוד עניינים באיגוד האינטרנט הישראלי

מבקר איגוד האינטרנט הישראלי חשף כי חלק מחברי הועד קידמו פרוייקטים בעלות עשרות אלפי שקלים לטובת מיזמים שקשורים לתפקידים אחרים שממלאים במקום אחר. תקציב איגוד האינטרנט עומד על עשרה מיליוני ש' לשנה – כסף ציבורי