טכנולוגיה להתמודדות עם שריפה

טכנולוגיה בעורף השריפה

בשנים האחרונות חלה התקדמות טכנולוגית אדירה, אשר למרות חסרונותיה מסייעת לנו להתמודד לא פעם עם מצבים קשים. אסון הכרמל הדגים באופן מובהק את תרומתה של הטכנולוגיה להתמודדות יעילה ואפקטיבית יותר עם מצבים קריטיים.