חרשות

גוגל פלוס יותאם לשפת הסימנים

בגוגל שוקדים בימים אלה לשלב בתוך גוגל פלוס מאפיינים שיאפשרו להנגיש את השירות החדש גם לאנשים כבדי שמיעה וחרשים, כך שגם הם יוכלו להשתמש ב-Hangouts.