חסימת אתרי אינטרנט

החוק שיאפשר חסימת אתרי אינטרנט עבר בוועדה

ועדת החוקה של הכנסת אישרה חוק שמקדמת שרת המשפטים ויאפשר לשופטים להורות על חסימת אתרי הימורים, זנות, סחר בסמים ועידוד טרור. התנועה לזכויות דיגיטליות: הסדר עלוב