זירות שיחה

פייסבוק זה רק תירוץ

האם לפרשני העולם הערבי שלא חזו את סערת המהפכה בעולם הערבי קל יותר לעסוק ברשתות החברתיות מאשר בתופעות חברתיות, כלכלית וגיאופוליטיות?