הרשות למשפט

הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע: חברת סלקום הפרה את חוק הגנת פרטיות

סלקום פגעה בפרטיות מתלוננת בכך שעשתה שימוש במידע שנמסר לה במסגרת ההתקשרות עם לקוחותיה על מנת להשיג מידע אישי על בני משפחותיהם שאינם לקוחותיה, ולפנות אליהם על בסיסו, תוך הפרת חובת הגילוי כלפיהם