הנפקה טוויטר

טוויטר לקראת הנפקה

רשת המיקרובלוגינג הגישה מסמכים ראשוניים לקראת הנפקתה של החברה בבורסה.