הנדסת תוכנה

פיתוח

אנדרואיד ירוק

ארבע אפליקציות "ירוקות" לאנדרואיד הוצגו במסגרת הכנס השנתי לסביבה ירוקה – התחדשות, שהתקיים במרכז לעיצוב ולטכנולוגיה אריאל בשומרון