ג'מיני

אחרי 21 שנות פעילות: קרן ההון סיכון ג’מיני הגיעה לסוף דרכה

מנהלי הקרן יוסי סלע ומנשה עזרא הגיעו להחלטה שלא לגייס קרן נוספת והודיעו על כך למשקיעים. הסיבה המרכזית: התרוששות כמה מהמשקיעים הוותיקים בקרן מארה"ב, ובחירת המשקיעים המוסדיים הישראליים לסרב להצטרף במקרה שכזה. ברקע כישלון הגיוס של ג'מיני עומדת מצוקת המימון של קרנות ההון סיכון הישראליות, תופעה שמתקיימת כבר מאז משבר הבנקים של 2008