בית המשפט העליון

בית המשפט העליון: אפשר לתבוע את פייסבוק בישראל

עוד מכה לפייסבוק בישראל. למרות שבתנאי השימוש נכתב שתביעות נגדה יתבררו בקליפורניה, קבע בית המשפט העליון כי הם יתבררו בישראל. נשיאת העליון חיות כתבה: ”עמדת המיקוח של הצרכן הישראלי אל מול פייסבוק אירלנד היא גרועה במיוחד”