בדיקת מוצר

הדרך למוצר מושלם: Testing in the Wild

סדרת הבדיקות למוצר שלכם במעבדה או בקבוצת מיקוד לא ידמו אף פעם את העולם האמיתי. אז למה לא לרתום את העולם האמיתי עצמו לבדוק את המוצר שלכם לפני ההשקה הרחבה?