ארנולד שוורצנגר

משחקים

משחקים, אלימות, ועצומות

בית המשפט העליון בארה"ב ביטל ברוב גדול הצעת חוק מקליפורניה לאיסור מכירת משחקים אלימים לילדים. מה זה אומר, ואיך זה קשור לעצומת אינטרנט טיפשית (לא שיש סוג אחר)?