אפלייד

טכנולוגיה

פוטוליטוגרפיה: העתק מדוייק מבוסס על אור

הליטוגרפיה הקלסית היוותה דרך יעילה לשיעתוק מקבילי של תמונות וזאת באמצעות חריטה על אבן גיר (ליטו) ושימוש בחומרים סופחי ודוחי מים בתוך אותם חריצים אשר בסופו של דבר באים במגע עם תערובת המכילה מים ודיו. היום משמשת הטכניקה את תעשיית השבבים