אנרגיה אפלה

האם זוהה חומר אפל?

מדענים מאוניברסיטת שיקגו חושבים שהצליחו לזהות חלקיקי חומר אפל. ממצאיהם עומדים לבדיקת עמיתים, ובינתיים מתוכנן כבר הניסוי הבא.