אמצעי שליטה במחשב

העכבר הנעלם

עכבר ללא עכבר – פרוייקט Mousless משתמש בקרן אינפרא אדומה ובמצלמה כדי לזהות תנועות כף יד ואצבעות ולתרגם אותן לפקודות מחשב