אלעד כהן תורן

איך תגייס כסף לסטארטאפ שלך?

גיוס מימון לסטארטאפ אינו דבר של מה בכך. לא צריך רק לרדוף אחרי הכסף, ישנם שיקולים נוספים ואסטרטגיה שתוכל לייעל עבורכם את תהליך הגיוס