איסוף מרשתות wifi

גוגל אספה מידע מרשתות אלחוטיות? אז מה?

רכביה של גוגל טיילו להם ברחובות ואספו מידע מרשתות אלחוטיות. אלו העובדות היבשות. האם החברה באמת עברה על החוק או שמא מדובר באיסוף לגיטימי של מידע שנמצא כבר באויר, בלי אף מנגנון שמזהיר מפני איסופו?