אופיר קרא עוז

הדרך לניתוח המידע עוברת בשיתוף שלו

הצמיחה המהירה של התעשיות הסובבות את תופעת הביג דאטה היא אחת המגמות המרגשות ביותר בשוק טכנולוגיית המידע בעת האחרונה. בהתאם לכך, עולה גם חשיבותו של שיתוף המידע, וגם שיטת השיתוף הנבחרת. בהיבט זה, למדיה חברתית יש פוטנציאל להביא לפריצת דרך במגזר זה.