אוניברסיטת גרנדה

אני שומעת שאתה כועס

טכנולוגיה המאפשרת למערכות מחשוב לזהות מה אנחנו אומרים ובאיזה טון הן העתיד. והעתיד כך נראה – כבר כאן.