עובדים בסטארטאפ? כדאי שתדעו מה קורה לאופציות שלכם באקזיט

האם תוכלו לממש את כל האופציות שהוענקו לכם אם הסטארטאפ שאתם עובדים בו יגיע לבסוף לאקזיט? מספר תרחישים אפשריים שכדאי לכל עובד להכיר

תמונה: flickr, cc-by, Iman Mosaad

תמונה: flickr, cc-by, Iman Mosaad

הפוסט נכתב על ידי עו"ד דניאל מרכוס שותף במחלקת ההייטק של משרד עמית, פולק, מטלון ושות' ועל ידי עו"ד מי-עד כ"ץ ממחלקת ההייטק של משרד עמית, פולק, מטלון ושות'.

עובדים בחברת סטארט-אפ מודעים למכשולים הרבים ולחוסר הוודאות האופפים, לא אחת, את החלום על הרגע בו יתבשרו על קיומו של אקזיט בחברה בה הם עובדים. הקשיים הכרוכים בעבודה בשעות בלתי שגרתיות ובויתור מסוים על הביטחון התעסוקתי, מתקבלים על ידי רבים מהם בתחושה כי מדובר ב"רע הכרחי" אשר השכר הפוטנציאלי בצידו, מהווה את התמריץ להמשך עבודתם. אותו שכר פוטנציאלי מגולם בין היתר ברכיב האופציות אשר מקבלים עובדים בחברות סטארט-אפ כחלק אינטגראלי ממבנה התגמול שלהם ובכפוף להמשך עבודתם בחברה. אולם מהם התרחישים האפשריים לגבי אותן אופציות המוחזקות בידי העובדים כאשר מגיע לבסוף אותו אקזיט מיוחל, במסגרתו החברה נמכרת או מתמזגת לתוך חברה זרה בעבור סכומי עתק? האם יוכל כל עובד בחברה לממש את האופציות שבידיו ולהרוויח לכיסו את מלוא שוויין?

במקרים מסוימים, התשובה לשאלה זו היא חיובית. כך לדוגמא, במקרה בו במועד האקזיט תתבצע אקסלרציה (Acceleration) של כל האופציות, אשר בעקבותיה זמני ההבשלה (Vesting) של האופציות המצויות בידי העובד "יואצו" והאופציות יבשילו רגע לפני מועד סגירת עסקת האקזיט, במקום במועדי ההבשלה המקוריים שלהן. כתוצאה מאותה אקסלרציה, העובד יהיה זכאי לקבל תשלום במסגרת האקזיט עבור כל האופציות שהוענקו לו.

עם זאת, על עובד המחזיק באופציות להיות ער לעובדה כי יתכנו גם מצבים אחרים, בהם התמורה לה הוא זכאי מהאופציות תהיה שונה, ולעיתים אף פחותה, מהתמורה המקסימאלית האפשרית במסגרתן.

ביטול האופציות על ידי החברה

נתחיל בשורה התחתונה – יתכן ולחברה בה אתם עובדים יש אפשרות לבטל את האופציות המצויות בידיכם. לכאורה, נראה כי מדובר בתרחיש בעייתי ביותר, שכן כיצד יתכן מצב בו עובד שעבד בחברה עד למועד האקזיט ומחזיק באופציות שלה יופתע לגלות "ברגע האמת" כי כל, או חלק, מן האופציות שבידיו בוטלו על ידי החברה ואינן בנות מימוש?

התשובה לכך מצויה בשני היבטים. הראשון הוא, שאין מדובר למעשה בביטול בלתי צפוי שנעשה על ידי החברה, אלא בביטול המסתמך על סמכות דירקטוריון החברה לבטל את האופציות בתנאים מסוימים, לרבות בעת קיומו של אקזיט. סמכות זו תהיה מעוגנת לרוב בתוכנית האופציות של החברה, אשר מהווה, במרבית המקרים, חוזה מחייב לכל דבר ועניין בין העובד לחברה. ההיבט השני מתמקד בפעולות העובד עצמו – במטרה להימנע ממקרים בהם העובד מצוי בחוסר ודאות לגבי התרחישים העשויים להתממש במועד האקזיט בכל הקשור לאופציות המוחזקות על ידו, כדאי לכל עובד לנקוט בצעדים אקטיביים להבנת הזכויות החוזיות הצמודות לאופציות הללו. המצב בפועל הוא שעובדים רבים נוטים להכיר רק את התנאים הכלליים להם הם זכאים בקבלת האופציות (כמות האופציות שתתקבל, מחיר המימוש ומועדי ההבשלה) ואולם כדי לדעת מה יעלה בגורל האופציות במקרה של מכירת החברה, יש לבחון מסמכים נוספים, כגון תוכנית האופציות של החברה. אם בתוכנית אופציות זו קיים סעיף המאפשר לדירקטוריון לבטל אופציות של עובדי החברה במקרה של אקזיט, הרי שקבלת האופציות על ידי העובד כפופה גם היא לתנאי התוכנית ולאפשרות הביטול במסגרתה. היכרות העובד עם התנאים הרלוונטיים בתוכנית האופציות של החברה ובמסמכי האופציות האחרים (כגון הסכם האופציות הפרטני שנחתם עימו) עשויה למנוע הפתעות לא נעימות במועד האקזיט ולאפשר לעובד לכלכל צעדיו בהתאם.

עם זאת, התמונה אינה בהכרח כה חד-משמעית כפי שהיא עלולה להתפרש במבט ראשון, כיוון שברוב המקרים האופציות אשר יבוטלו לחלוטין במסגרת האקזיט הן רק אותן האופציות אשר בכל מקרה טרם הבשילו עד למועד מכירת החברה ואינן מצויות למעשה בחזקתו "האמיתית" של העובד. במטרה לנסות להבהיר את המצב האמור,  נבחין בין שני סוגי אופציות העשויות להימצא בידי העובד בנקודת הזמן בה מתרחש האקזיט בחברה (ובמשמעות ביטולן על ידי החברה):

א. אופציות אשר הבשילו עד למועד האקזיט – בידי החברה אומנם קיימת האפשרות לבטלן, אך הפרקטיקה המקובלת היא כי במידה שהאופציות אכן יבוטלו, העובד יזכה לקבל תמורה, המהווה את ההפרש הפוזיטיבי (אם בכלל) בין מחיר המניה, כפי שהוא בא לידי ביטוי במועד האקזיט, לבין מחיר המימוש של האופציה, כפי שהוא מופיע בהסכם האופציה עם החברה (בכפוף לניכוי המס הרלוונטי).

ב. אופציות שטרם הבשילו במועד האקזיט – החברה רשאית לבטלן מבלי לשלם בגינן תמורה כלשהי לעובד, כך שלמעשה העובד "מפסיד" באקזיט את שוויין. אולם, כיוון שאופציות אלו טרם הבשילו בפועל, זכותו של העובד ליהנות מהאופציות איננה זכות מוקנית עכשווית, וזאת מאחר שהוא טרם נתן את תרומתו (דהיינו, עבודתו) לחברה בגין אופציות אלה. מנקודת מבט זו, העובד לא הפסיד דבר, שכן "ההפסד" מתייחס לאלמנט עתידי שטרם קם לזכותו.

רול אובר (Roll Over) לאופציות בחברה הרוכשת

במקרים מסוימים האופציות שטרם הבשילו לא יבוטלו במועד האקזיט, אלא יוחלפו באופציות של החברה הרוכשת, באמצעות מנגנון הסכמי המכונה "רול אובר". במסגרת מנגנון זה, מומרות האופציות הקיימות לעובד בחברה המעסיקה, באופציות בחברה הרוכשת, תוך שמירה על שווי ויחס זהה של מניות אשר יוקצו לעובד בתמורה לאותן אופציות. בהקשר זה יש לציין כי האופציות עשויות להיות מומרות בנכסים אחרים של החברה הרוכשת (כגון מניות באחת מחברות הבת שלה) ובמקרה זה על העובד לשים לב כי שווי הנכסים הניתנים לו בחברה הרוכשת יהיה זהה לשווי האופציות שהיו לו בחברה המעסיקה. במקרים של "רול אובר", תנאי ההבשלה ומועדי ההבשלה המקוריים ימשיכו לחול גם בתקופה שלאחר האקזיט. כלומר במידה שהעובד לא יישאר לעבוד בחברה לאחר רכישתה – האופציות שבידיו יפסיקו להבשיל והוא לא יוכל לממש אותן. לכאורה, זהו תרחיש לפיו מצב העובד נותר זהה למצבו לפני האקזיט, ואולם אין בהכרח מצב עבודת העובד בחברה טרם רכישתה כמצב עבודתו לאחריה. לא אחת, לאחר מועד האקזיט, יחולו שינויים ארגוניים בחברה הנרכשת אשר ישפיעו ישירות על אופי העבודה היומיומי של העובד, והעלולים להוביל לבסוף למצב בו העובד יעזוב או יועזב מעבודתו. אם העזיבה נעשית בטרם הבשילו כל האופציות של אותו עובד, הרי שבמועד הפסקת העבודה הוא יוכל לממש אך ורק את האופציות שכן הבשילו עד למועד זה, ככל שישנן.

לסיכום, הטיפול באופציות של עובדי החברה במקרה של אקזיט הוא נושא מורכב, הכולל היבטים ואינטרסים שונים של הצדדים המעורבים, והחלטת החברה האם לפעול במתווה מסוים בנוגע לאופציות תיגזר בהתאם לנסיבות המקרה. עם זאת, עובד המחזיק באופציות יכול לצמצם את חוסר הודאות לגבי האופציות שבידיו על ידי בחינה מעמיקה (על פי רוב – בידי עו"ד או רו"ח מומחה מטעמו) של מסמכי היסוד שמכוחם ניתנו לו האופציות, כאשר נקיטה בצעדים אקטיביים של קבלת המסמכים וחקירת המידע על יד העובד עשויה להפחית את הסיכוי כי חלום האקזיט ייהפך עבורו לחלום ושברו.

האמור לעיל אינו מהווה יעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי והוא בבחינת מידע כללי בלבד. כל המסתמך על האמור לעיל, מבלי לקבל חוות דעת משפטית על בסיס כל העובדות הרלוונטיות, עושה זאת על אחריותו בלבד.

הכתבה בחסות עמית פולק מטלון ושות'

משרד עמית פולק מטלון ושות' נוסד בשנת 1956 ומהווה אחד המשרדים המובילים בישראל בכל תחומי המשפט המסחרי. המשרד מונה צוות מקצועי ומיומן של מעל ל-70 עורכי דין מקומיים ובינלאומיים. מחלקת ההייטק של המשרד מייצגת, בין היתר, חברות טכנולוגיה מובילות, עשרות רבות של סטארט-אפים, קרנות הון סיכון ישראליות וזרות, קרנות אקוויטי, אנג'לים וחממות בתחומי התוכנה, חומרה, תקשורת, אינטרנט, מדיה חדשה, בטחון לאומי, קלינטק, מדעי החיים ועוד.

המשרד מלווה את היזמים וחברות ההייטק בפעילותם השוטפת החל משלב הרעיון דרך הקמת החברה, הסכמי מייסדים, הלוואות, הסכמי השקעות, קבלת תמריצים ממקורות ממשלתיים, קניין רוחני, הסכמים מסחריים, מיזוגים ורכישות, עסקאות אסטרטגיות ובינלאומיות ועוד.

.APM & Co

הגב

4 תגובות על "עובדים בסטארטאפ? כדאי שתדעו מה קורה לאופציות שלכם באקזיט"

avatar
Photo and Image Files
 
 
 
Audio and Video Files
 
 
 
Other File Types
 
 
 

* היי, אנחנו אוהבים תגובות!
תיקונים, תגובות קוטלות וכמובן תגובות מפרגנות - בכיף.
חופש הביטוי הוא ערך עליון, אבל לא נוכל להשלים עם תגובות שכוללות הסתה, הוצאת דיבה, תגובות שכוללות מידע המפר את תנאי השימוש של Geektime, תגובות שחורגות מהטעם הטוב ותגובות שהן בניגוד לדין. תגובות כאלו יימחקו מייד.

סידור לפי:   חדש | ישן | הכי מדורגים
שם (חובה)
Guest

ומה קורה כשהחברה נסגרת ולא מקבלים משכורות אחרונות (ובעל הבית לא מוכן לפרק את החברה)? מה עושים אז?

אשמח לכתבה בנושא הזה.

שם (לא חובה)
Guest

יש מספיק כתבות בווינט על זה.

מתעניין
Guest

יפה, אם-כך, נראה שבמידה והחברה הקונה מעוניינת בהמשך קיום החברה הנקנית האינטרס שלה הוא לפחות לשמור על הקיים בכל הנוגע לאופציות העובדים, בעוד שקונה המעוניין בנכסי הIP של החברה בלבד, או "להרדים" את החברה הנקנית, יבטל את אופציות העובדים חיש קל. במקרה כזה ניתן להצטייד במפתח חדש ולכתוב את ההסתייגות מהמכירה על רכב המנכ"ל התעלולן. * הממליץ אינו עורך דין (ואינו ממליץ)

TECHISH
Guest

כתבה מצוינת שמבהירה את הנושא הבעייתי הזה.

wpDiscuz

תגיות לכתבה: