כמה הרוויחו עובדים לשעבר בסטארטאפים שהנפיקו ועשו אקזיטים

לא רק יזמים, משקיעים ועובדים נהנים מהאקזיטים וההנפקות בהייטק הישראלי. קחו למשל את העובדים לשעבר

מקור: Unsplash

מאת: גיא אלבז

לצד קרנות ההון סיכון והמשקיעים, היזמים ואלפי העובדים שמרוויחים ממבול ההנפקות והאקזיטים בהייטק הישראלי בתקופה האחרונה, ישנה קבוצה נוספת שמרוויחה מהעסקאות האלה. הקבוצה הזו נשארת רחוק מאור הזרקורים ומן הכותרות, אבל היא נהנית מפירות העבודה הקשה לארוך השנים: עובדים לשעבר שכבר עזבו את הסטארטאפים, לא לפני שהם מימשו את אופציות העובדים שלהם שהבשילו. אותן אופציות מתבררות כנכס חשוב ביום האקזיט.

לרוב, לא מתפרסם מידע בנוגע לסכומים האמיתיים אותם מרוויחים עובדים ועובדים לשעבר בסטארטאפים באקזיטים. הכותרות בתקשורת מרבות להתייחס ל״מיליונרים החדשים״ שנוצרים בעקבות הרכישות וההנפקות – אך זהו מידע פרטי שנותר חשאי ואין שקיפות בנוגע אליו. בזכות הגישה שלנו לנתוני אמת שנוגע לעובדים שעזבו סטארטאפים ובחרו לממש את האופציות שלהם, יש לנו נקודת מבט ייחודית לגבי הסכומים שמקבלים העובדים והיום אנחנו משתפים מידע זה לראשונה (תוך שמירה על פרטיות העובדים כמובן). בתקופה הקרובה, לאחר שתסתיים תקופת ה-lockup על מניות העובדים בחברות שהנפיקו לאחרונה, כמו איירון סורס, טאבולה, מאנדיי ועוד נמשיך לעקוב ונראה האם יש שינוי וצמיחה בסכומים שמקבלים העובדים לשעבר בהנפקות הענק.

עובדים לשעבר מרוויחים יותר מעובדים קיימים

העובדים שכבר עזבו את הסטארטאפים שכיום מגיעים לאקזיטים מרשימים, תרמו לבניית המוצר או השירות, פתחו שווקים חדשים, ניהלו קמפייני שיווק ומכירות ללקוחות בכל העולם וכו׳. בזכות המאמצים שלהם החברות הגיעו להישגים ולבורסות בעולם בשוויים משמעותיים – וכעת מגיע להם להרוויח מכך. זו המטרה לשמה נוצר מנגנון האופציות לעובדים. חלקם אכן מרוויחים – אלה שבחרו לממש את האופציות שלהם. העובדים שנאלצו לוותר על האופציות כשעזבו את החברות ולא מימשו אותן, לא מרוויחים כעת דבר.

חשוב לציין, לעיתים עובדים לשעבר שעבדו בחברה תקופה ארוכה או שהצטרפו אליה בשלב מוקדם בחיי החברה ומימשו את האופציות שלהם – יכולים להרוויח באקזיט סכומים גבוהים מאלו שמרוויחים עובדים שעדיין עובדים בחברה והצטרפו אליה בשלב מתקדם (בה מחיר המניה כבר היה גבוה יותר).

כמה משמעותיים יכולים להיות הסכומים שמקבלים העובדים לשעבר? על מנת לקבל את התשובה לשאלה הזו בדקנו כמה הרוויחו בעסקאות בחודשים האחרונים כמאה עובדים שמימשו את האופציות שלהם באמצעות הפלטפורמה שלנו בסטארטאפים שנרכשו או הנפיקו בחודשים האחרונים. על מנת לשמור על פרטיות העובדים, הדוגמאות מובאות באופן אנונימי שלא יחשוף את זהותם. החברות הכלולות בבדיקה כוללות בין היתר את MyHeritage, Spot, Optimal Plus ו-Moovit. הסכומים מייצגים את כלל מענקי האופציות שקיבלו העובדים במשך העסקתם בחברה, כלומר יכולה להיות יותר מחבילה אחת לעובד. המידע מתייחס רק לעסקאות שהושלמו, והכסף הועבר לבעלי המניות. במקרים של הנפקות, מופיעות רק עסקאות לאחר תום תקופת ה-lockup, לאחר שהעובדים קיבלו את הכסף. הסכום המוצג כולל את מלוא שווי החבילה, לפני חלוקתה בין העובדים וקהילת המשקיעים שלנו שמימנו את מימושה.

הבדיקה שלנו מראה שיש טווח רחב של סכומים אותם מקבלים עובדים לשעבר באקזיטים, שמושפעים בין היתר ממשך הזמן בו העובדים הועסקו בחברה, התפקיד שמילאו והתקופה בחיי החברה בה הצטרפו. על פי הניתוח, העובדים לשעבר בסטארטאפים שמימשו את האופציות שלהם באמצעות EquityBee קיבלו בחודשים האחרונים בעקבות עסקאות מיזוג ורכישה או הנפקות בממוצע 103.5 אלף דולר (ברוטו, לפני מס) וסכום חציוני של 69 אלף דולר. הרווח של העובדים הוא בניכוי עלות המימוש ולפני ניכוי מס.

מנהל המוצר קיבל 245 אלף דולר, המפתח הבכיר קיבל 220 אלף דולר

ניתן לראות שעובדים שעבדו תקופה ארוכה בחברות – והצטרפו בשנים הראשונות לפעילותן (כשמחיר המניה עוד היה נמוך יחסית) – תוגמלו בהתאם. כך למשל,  שווי תגמול מאופציות עובדים של מנהל מוצר שעבד במשך 6 שנים ועזב קצת פחות משנה לפני רכישת החברה על ידי קרן השקעות, הוא 245 אלף דולר. שווי חבילת האופציות אותה קיבל העובד גדול יותר כמעט פי 9 מעלות המימוש של חבילת האופציות שמימש. במקרה אחר, שווי חבילת האופציות שקיבל מפתח תוכנה בכיר, שהצטרף בשנה הראשונה לפעילות החברה, ועזב שנה לפני רכישת החברה, הוא מעל ל-220 אלף דולר. שווי חבילת האופציות היה גדול יותר מפי 10 מעלות המימוש של החבילה.

אז מי יכולים להרוויח? לפי הבדיקה שערכנו, גם עובדים שעבדו פרקי זמן קצרים יותר בחברות מתוגמלים לעיתים היטב. באחת החברות שווי חבילת אופציות של CFO שעבד כשנתיים בחברה היא מעל ל-300 אלף דולר – פי 20 מעלות המימוש של חבילת האופציות שקיבל. אגב, שווי חבילת אופציות של עובד אחר בתחום הפיננסים באותה חברה, שעבד בה פחות משנתיים, הוא כ-70 אלף דולר באקזיט. מדובר בתגמול שהוא שווה ערך ליותר מ-10 אלף שקל (ברוטו) עבור כל חודש בו עבד בחברה. שניהם עזבו בשנה שקדמה לרכישה.

דוגמאות אלה ממחישות שגם עובדים בתפקידים שאינם טכנולוגיים בסטארטאפים שחשובים לעשייה ולצמיחה של החברה מתוגמלים היטב. באותה חברה שווי חבילת האופציות של מנהל קבוצת קשרי לקוחות ותמיכה הוא כ-80 אלף דולר לאחר שעבד בה כשלוש שנים. בכל אותם מקרים, סביר להניח שחבילות האופציות של העובדים לא הגיעו להבשלה מלאה – ואילו היו נשארים בחברה תקופה ארוכה יותר התגמול שלהם באקזיט היה גדל בהתאם. מבין מקבלי חבילות האופציות שהיו בעלות השווי הגבוה באקזיטים שבדקנו, היו רבים שמילאו תפקידי ניהול בחברות בהן עבדו: למשל שווי חבילת אופציות של דירקטור שיווק הוא מעל ל-320 אלף דולר עבור פחות משלוש שנים בהן עבד בחברה. בסטארטאפ אחר שווי חבילת אופציות של דירקטור ניהול מוצר שעבד פחות משלוש שנים בחברה הוא כ-150 אלף דולר באקזיט.

גם עובדים לשעבר יכולים להרוויח

ממעבר על יותר מ-100 מקרים בהם עובדים לשעבר פגשו את הכסף, ניתן להצביע על מספר קווי דימיון: השווי של חבילות האופציות באקזיט מושפע מהמועד בו הצטרפו העובדים לחברה, משך הזמן שעבדו בה, התפקיד שמילאו והבכירות שלו, ורמת הבשלות של החברה; גם עובדים בתפקידים לא טכנולוגיים מתוגמלים באקזיטים בסכומים משמעותיים עבור התרומה שלהם לבניית החברה; בתוך אותה חברה, יכול להיות טווח רחב של חבילות אופציות אותם מקבלים עובדים שונים; לעובדים לשעבר שעזבו את החברות לפני האקזיט יש הזדמנות להרוויח סכומי כסף משמעותיים כשהם בוחרים לממש את האופציות; עובדים שעבדו תקופה ארוכה בחברות – והצטרפו בשנים הראשונות לפעילותן (כשמחיר המניה עוד היה נמוך יחסית) – תוגמלו בהתאם. עם זאת, לעיתים גם עובדים שעבדו פרקי זמן קצרים יותר בחברות מתוגמלים היטב.

הדוגמאות שהבאנו ממחישות בצורה הטובה ביותר את המשמעות הגלומה באופציות עובדים: הן מאפשרות לעובדים להרוויח על העבודה הקשה שלהם והתרומה שלהם לבניה של חברות, גם אם הם לא נשארו בהן עד ליום האקזיט. המרוויחים הם עובדים שמילאו מגוון של תפקידים בחברות ועבדו בהן תקופות ארוכות וקצרות. הדרך עד לאירוע הנזילות יכולה להיות ארוכה, ורצופה בחוסר וודאות, אבל בסופו של דבר משתלמת. לכן, חשוב מאוד כעובדים בסטארטאפים בהייטק הישראלי להכיר את חבילת האופציות שלכם, לנהל עליה משא ומתן ולשקול היטב האם לממש אותה או לא בעת עזיבת החברה. בסופו של דבר, הרווח מאופציות עובדים יכול להיות גדול.

הכותב הוא מנכ"ל EquityBee Israel

כתב אורח

אנחנו מארחים מפעם לפעם כותבים טכנולוגים אורחים, המפרסמים כתבות בתחומי התמחות שלהם. במידה ואתם מעוניינים לפרסם פוסט בשמכם, פנו אלינו באמצעות טופס יצירת קשר באתר.

הגב

15 תגובות על "כמה הרוויחו עובדים לשעבר בסטארטאפים שהנפיקו ועשו אקזיטים"

avatar
Photo and Image Files
 
 
 
Audio and Video Files
 
 
 
Other File Types
 
 
 

* היי, אנחנו אוהבים תגובות!
תיקונים, תגובות קוטלות וכמובן תגובות מפרגנות - בכיף.
חופש הביטוי הוא ערך עליון, אבל לא נוכל להשלים עם תגובות שכוללות הסתה, הוצאת דיבה, תגובות שכוללות מידע המפר את תנאי השימוש של Geektime, תגובות שחורגות מהטעם הטוב ותגובות שהן בניגוד לדין. תגובות כאלו יימחקו מייד.

סידור לפי:   חדש | ישן | הכי מדורגים
בו גב
Guest

ואיפה המיליונים
עשיתי יותר בנדלן

תומר
Guest

מדהים, ולחשוב שזה עוד בנוסף למשכורת טובה עד גבוהה שמקבלים במהלך הדרך. אין על ענף ההייטק, שגם מקדם את הפרט וגם מחזק את הכסף שישאר בארץ – פתרון כמו שלכם משאיר עוד יותר כסף בישראל וזה בכלל מבורך :-)

המגיב הרב פעמי
Guest
המגיב הרב פעמי

כמה הם שילמו על הטוקבק הזה?

תומר
Guest

כלום ידידי, אני בעצמי founder של סטארטאפ ישראלי ובעברי השתמשתי בשירות של equityBee בתור לקוח. אז כן כשיש מוצר טוב אני מפרגן (וכשיש מוצר רע, אני גם לא חוסך בביקורת :-))

מוביטר
Guest

תחזיקו לי 7 דקות מהחיים! כתבה מיותרת וחזרתית בלי שום דבר מעניין…. איפה הסכומים איפה הדוגמאות אייפפפפפ

OREN
Guest

שכחתם לציין את אחת הבעיות הכי גדולות שבגללן עובדים רבים נאלצים לוותר על האופציות לאחר עזיבת החברה – עובד שהאופציות שלו הבשילו ועוזב את החברה צריך לקנות אותן בכסף מהכיס שלו ולעיתים מדובר בהוצאה גדולה של עשרות ואפילו מאות אלפי שקלים שלא נמצאים בכיסם של העובדים. אז לא ברור על מה אתם מדברים אבל להרבה אנשים פשוט אין את האפשרות לקנות לעצמם את האופציות שלהם!!!

לטם
Guest

אני חושבת שזה מה שהשירות שלהם בה לפתור, עזרה במימון האופציות של עובדים לשעבר: http://www.equitybee.com

פולי
Guest

גם אני עשיתי את החשבון הזה כשדיברו פה על 200,000$ שהם פי 9 ממה שהעובד שילם כשעזב

מוטקה
Guest

מהצד השני, אני עבדתי 3 שנים בסטראטאפ מאוד ״מבטיח״ (יוצאי תלפיות 8200 וכד׳)
הייתי מ10 העובדים הראשונים בפיתוח.

אחרי האקזיט הסכום שקיבלתי היה די מגוחך, שווה ערך לבערך בונוס שנתי בחברה מבוססת. לא כל אקזיט הוא זהב לצערי.

כתבה פרסומית
Guest

הנה התמצית:

אופציות עובדים יכולות להיות שוות מאות אלפי דולרים
גם עובדים שעזבו סטארט אפ יכולים להנות מהן ולהתעשר
אם עזבתם סטאראפ אפ, אל תוותרו על האופציות
פנו ל equitybee לקבל עזרה במימון

גאמפא
Guest

הסכומים האלה ממש נמוכים, כל אחת מהחברות המונפקות המובילות היו נותנות לכל מפתח במשך 4 שנים לפחות אותה כמות מניות כמו הכמות הכי גבוהה פה. (שלא לדבר על שכר גבוה יותר).

צצצ
Guest

הבעיה הקטנה שלא ציינת היא כמובן איך ידעו 4 שנים מראש מי החברה שתהפוך לחברה מצליחה וצומחת שתונפק. 90 אחוז מהחברות לא מתרוממות ככה.

נילס
Guest

סכומים די מאכזבים.
כי בתמורה, לעיתים, מקבלים שכר נמוך יותר

מתכנת חופשי
Guest

אני הצטרפתי כמתכנת ה5 לסטארטאפ אחרי סיד והייתי שם שנתיים. לא מזמן מכרתי בסקונדרי בסבב גיוס והרווח
400,000 דולר.
המימוש בעזיבה היה בעלות מגוחכת (כמה עשרות אלפי שקלים בודדים).

אורח
Guest

חבל שלא הזכרתם שמדובר בהשקעה שיש בה סיכון, ושלא תיארתם את המקרים בהם עובדים קונים את האופציות כשהם עוזבים, אבל האופציות האלה לעולם לא שוות כסף / שוות פחות ממה ששילמו עליהן

wpDiscuz

תגיות לכתבה: