הרגולציה סביב המטבעות הקריפוטגרפיים בישראל עוד רגע פה – בואו נעשה קצת סדר

הוועדה הבין מחלקתית ברשות ני”ע פרסמה את מסקנות הביניים שלה בנושא הנפקת מטבעות קריפטוגרפיים מבוזרים לציבור. מהם מסלולי הגיוס הייעודיים, איך יסווגו וימוסו המטבעות השונים ואילו סוגיות נוספות ידונו בעתיד?

מקור: Pexels

מאת תומר ניב

בשנת 2014 יצא בנק ישראל בהודעה הנוגעת לסיכונים האפשריים בעת מסחר במטבעות קריפטוגרפיים דוגמת ביטקוין, ומאז לא נשמעה דעתם הרשמית של הרגולטורים. רק לאחרונה, בשלהי אוגוסט 2017, הוקמה ועדה בין מחלקתית ברשות ניירות ערך לבחינת אסדרה של הנפקת מטבעות קריפטוגרפיים מבוזרים לציבור. תפקידה העיקרי של הוועדה – בראשותם של ד”ר גיתית גור גרשגורן, הכלכלנית הראשית של רשות ניירות ערך, ועו”ד מוטי ימין, מנהל מחלקת תאגידים הפורש – היה לבחון את תחולת חוק ניירות ערך על הצעות והנפקות לציבור בישראל, המבוססות על רישום מבוזר של מטבעות קריפטוגרפיים.

במרץ האחרון פורסמו מסקנות הביניים של הוועדה להערות הציבור, שכללו פירוט של חמישה מסלולי גיוס ייעודיים של מטבעות קריפטוגרפיים, וכן סוגיות ספציפיות הנוגעות למסגרות חוקיות אפשריות עתידיות. הוועדה חילקה את המלצותיה לגבי סיווג של מטבעות קריפטוגרפיים כמקובל כיום בעולם לשלושה סוגים:

  • מטבעות קריפטוגרפיים המקנים זכויות דומות לניירות ערך ונקראים גם Security Tokens. הם ייחשבו לנייר ערך.
  • מטבעות קריפטוגרפיים המגלמים זכות למוצר או שירות ונרכשים למטרת צריכה ושימוש בלבד (ולא למטרת השקעה). אלה נקראים גם Utility Tokens והם לא ייחשבו לנייר ערך.
  • מטבעות קריפטוגרפיים שמטרתם לשמש אמצעי תשלום, סליקה או סחר חליפין בלבד, אינם מקנים זכויות נוספות (כגון הבטחה לתשואה כלשהי או בעלות בנכס נוסף) ואינם נשלטים על ידי גורם מרכזי. אלה נקראים גם Currency Tokens והם לא ייחשבו לנייר ערך.

כבר היום קיימת תמימות דעים כי מטבע הביטקוין נחשב למטבע מסוג Currency Tokens, ועל כן לא עתיד להיחשב כנייר ערך. לגבי מטבעות קריפטוגרפיים אחרים, ובעיקר אלו המבוססים על רשת האת’ריום ומוצעים באמצעות ICO, טרם ניתנו קווים מנחים ברורים והם נכנסים תחת המדיניות הכללית שתיארנו.

חמישה משטרי רגולציה אפשריים

סוגיה נוספת שבה עסקה הוועדה היא האם מטבעות קריפטוגרפיים שמוצעים לציבור נחשבים ניירות ערך, והאם הצעתם נחשבת להצעה לפי חוקי ניירות ערך. בהקשר זה הוועדה הצביעה על חמישה מסלולי גיוס אפשריים של מטבעות קריפטוגרפיים. כלומר, חמישה משטרי רגולציה אפשריים שיחולו על הנפקות של מטבעות קריפטוגרפיים:

אסדרה מוגבלת – בדומה למודל של Regulation A+ בארצות הברית. לדוגמה, הרגולטור ידרוש ממנפיקי מטבעות קריפטוגרפיים להציע את המטבעות רק למשקיעים כשרים, עד לגובה סכום מסוים של השקעה ולכמות מוגבלת של משקיעים.

מימון המונים – בשנת 2015 תוקן חוק ניירות ערך במטרה להסדיר מודל של מימון המונים, וניתן להתאים את המודל גם להצעה של מטבעות קריפטוגרפיים. לפי מודל זה, ההצעה תיעשה בהתאם לחוק ובאמצעות רכז הצעה שמפעיל פורטל אינטרנטי למספר מוגבל של משקיעים ובסכום מוגבל.

״ארגז חול״ רגולטורי – ״ארגז״ חול רגולטורי (Regulatory Sandbox) היא שיטה מקובלת ברחבי העולם לביצוע פיילוט למיזם ספציפי, שבמסגרתו יתבצע פיקוח וליווי צמוד של הרגולטור. לדוגמה, מיזם של הנפקת מטבעות קריפטוגרפיים יקבל הנחיות מראש מרשות ניירות ערך כיצד עליו לפעול, או מרשויות אחרות כגון רשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ורשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ובמהלך ההנפקה יתקיים שיח שוטף בין היזמים לרגולטורים כדי לבחון ולהתאים את הרגולציה, כך שתפקח באופן יעיל על התחום.

הסתמכות על דין זר – בדומה לרישום כפול בבורסה, הרגולטור הישראלי יחליט אילו מסגרות חוקיות של מדינות זרות עשויות להבטיח את ההגנה הנדרשת על ציבור המשקיעים בישראל, ובהתאם לכך יאפשר הנפקות מטבעות קריפטוגרפיים שיבוצעו בהתאם לרגולציה והדין הזר.

משטר גילוי ייעודי – מסלול שייכתב באופן ייעודי עבור הנפקה של מטבעות קריפטוגרפיים, תוך פירוט של כל המאפיינים הנדרשים כדי להגן על ציבור המשקיעים, ובהם שיקולי אבטחה, טכנולוגיה, תוכנה, תכניות עסקיות, זכויות שהמטבע יקנה ועוד.

כיצד יוצעו המטבעות לציבור?

כל אחד ממסלולי הגיוס שהציגה הוועדה בדו”ח נראה נכון והגיוני לניהול הסיכונים הכרוכים בהצעה של מכירה וקנייה של מטבעות קריפטוגרפיים לציבור, אך עדיין נדרשת התייחסות גם לדרך שבה המטבעות הללו יוצעו לציבור הרוכשים.

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), תשע”ו-2016, אשר עתיד להיכנס לתוקף ב-1 ביוני 2018, מסדיר את הקמתם ופעילותם של נותני שירותים בנכסים פיננסיים במשק. חוק זה מגדיר מטבעות וירטואליים כנכס פיננסי ומגדיר “מתן שירות בנכס פיננסי כהחלפה של נכס פיננסי בנכס פיננסי אחר, לרבות פדיון, פריטה, המרה, מכירה או העברה של נכס פיננסי״ וכ״ניהול או שמירה של נכס פיננסי, לרבות באמצעות כספת״. כך למעשה קבע המחוקק מסגרת לאסדרת המסחר במטבעות קריפטוגרפיים באופן מפוקח, על מנת להגן על ציבור הרוכשים ולמזער סיכונים הנוגעים להלבנת הון ומימון טרור.

אך חשוב להדגיש שמדובר במסגרת בלבד וכי כיום רוב החברות שמבצעות הנפקות של מטבעות קריפטוגרפיים עדיין אינן ערוכות להתמודד עם סוגיות הלבנת הון ומימון טרור, וכי הציבור הרוכש עדיין לא בקיא מספיק בתפעול סוגיות טכניות של החזקת המטבעות ושמירתם, כמו גופים מוסדרים למתן שירותים פיננסיים.

לצורך קידום ענף המטבעות הקריפטוגרפיים בישראל, נדרשת רגולציה שקולה ורלוונטית אשר תתמוך ותעצים את כלל הגורמים המוסדרים המעורבים בענף, שכן ללא הסדרה בישראל יופנו כספי ההשקעה, ואיתם היוזמה והחדשנות, למדינות אחרות שיספקו ליזמים ומשקיעים קרקע יציבה מבחינה רגולטורית.

הכותב הוא ה-Chief Growth Officer בחברת ‘ביטס אוף גולד’

הכתבה בחסות Bits of Gold

ביטס אוף גולד היא חברת המטבעות הקריפטוגרפיים המובילה בישראל. ב-10 ביוני ייפתח מחזור של קורס מטבעות קריפטוגרפיים למתקדמים בשיתוף פירמת ראיית החשבון BDO, אשר יעסוק בסוגיות מורכבות כגון גיוסים, מיסוי, רגולציה וחידושים טכנולוגיים. ההרצאות יועברו על ידי מיטב המרצים בתחום, וישולבו עם הפרקטיקה והכלים שרכשה ביטס אוף גולד בתחום לאורך השנים, יחד עם המומחיות של BDO בתחום הרגולציה והמיסוי. נשמע מעניין? לפרטים נוספים והרשמה לחצו כאן.

כתב אורח

אנחנו מארחים מפעם לפעם כותבים טכנולוגים אורחים, המפרסמים כתבות בתחומי התמחות שלהם. במידה ואתם מעוניינים לפרסם פוסט בשמכם, פנו אלינו באמצעות טופס יצירת קשר באתר.

הגב

6 תגובות על "הרגולציה סביב המטבעות הקריפוטגרפיים בישראל עוד רגע פה – בואו נעשה קצת סדר"

avatar
Photo and Image Files
 
 
 
Audio and Video Files
 
 
 
Other File Types
 
 
 

* היי, אנחנו אוהבים תגובות!
תיקונים, תגובות קוטלות וכמובן תגובות מפרגנות - בכיף.
חופש הביטוי הוא ערך עליון, אבל לא נוכל להשלים עם תגובות שכוללות הסתה, הוצאת דיבה, תגובות שכוללות מידע המפר את תנאי השימוש של Geektime, תגובות שחורגות מהטעם הטוב ותגובות שהן בניגוד לדין. תגובות כאלו יימחקו מייד.

סידור לפי:   חדש | ישן | הכי מדורגים
איתי
Guest

עד שבוקר אחד הממשל האמריקאי יחליט שכל המסחר במטבעות קריפטוגרפיים הינו לא חוקי ואז בום! נגמרה החגיגה.

חברים בפוזיצה במתקפה עליי שאני לא מבין כלום בעוד 3….2….1….

אסי
Guest

הרשות לניירות ערך בישראל עובדת במקביל ל-sec.
סביר להניח שתהיה תאימות בניהם בנושא.

נימרוד להבי
Guest

מעניין כמה ביטס אוף גודל משלמים לגייקטיים בשביל לשפוך פה את האגנדה שלהם.
לא מספיק שזה הונאה עכשיו במסווה של כתבה אינפורמטיבית מנסים להראות לנו שזה לגיטימי

הכותב
Guest

הכתבה מתייחסת לדו”ח של רשות ניירות ערך שמטרתו בדיוק להתמודד ולמנוע הונאות. איזה אג’נדה סודית קראת בין השורות?

אריק
Guest

כל עוד הממשלות לא יכול לפקח על זה כדי למנוע הון שחור ומלוכלך וכדי לגבות מיסים הן לעולם לא ירשו את זה בהיקפים גדולים.
הן נלחמות בלי סוף נגד המזומן.. זה הרבה יותר גרוע ובסוף הן יבינו את זה.
בדיקטטורות הגדולות נפל האסימון והן פעלו נגד זה.

TomerDrey
Guest

אחלה כתבה. חשוב מאוד שיתנו לתחום לגיטימציה, אתם כולכם עוד תשתמשו בזה אז חבל להתנגח. תשתתפו ותתעניינו.

wpDiscuz

תגיות לכתבה: