אנרגיה משתלמת: מימון פרוייקטים ירוקים

כל כך הרבה סיבות יש לישראל להשקיע באנרגיה ירוקה: מביטול התלות במדינות עויינות ועד לאיכות חיים טובה יותר לאזרחיה. כל אלו הובילו לאפיקים משתלמים במיוחד למיזמים שיבחרו להשקיע בתחום. הצצה למרכזיים שבהם.

shutterstock green energy

הפוסט נכתב ע”י מעיין אבניאון, מנהלת פרויקטים בכירה בחברת  Sunrise Projects.

אנרגיה מתחדשת ותחליפי אנרגיה ירוקה מהווים יעד נכסף של ממשלות רבות. הסיבות לכך נעות הן מהצורך להשיג עצמאות אנרגטית ולהפחית את התלות במדינות עוינות, אך גם ממניעים של איכות סביבה והפחתת שיעור פליטת הפחמן הדו-חמצני.

מכיוון שהצמיחה הכלכלית רק מגבירה את הדרישה לאנרגיה, הדרישה לפיתוח תחליפי נפט ושיטות להתייעלות וחסכון אנרגטי רק הולכת וגוברת. ממשלת ישראל, לא נותרה אדישה לתחום, ובעידודה נוסדו מסלולים ואפיקי מימון ייעודיים, אשר צובעים תקציבים לא מבוטלים לתחום זה בלבד. אי לכך, חברות המפתחות פתרונות בתחום האנרגיה הירוקה, דוגמת פתרונות סולאריים, רשת חכמה (סמארט גריד), פתרונות המבוססים על אנרגיית רוח, ביוגז או ביומסה, לא נדרשות כיום להילחם על תקציבים מול חברות תוכנה, תקשורת, מכשור רפואי ופארמה, כפי שנהוג במגרש המשחקים הקרוי קרן המו”פ התחרותית, בו כלל החברות נמדדות זו לעומת זו.

ניתן לומר שכיום, תקציבים שמנים עומדים וממתינים בחוסר ניצול, כאשר באנומליות מוחלטת לשוק, הביקוש נמוך על ההיצע.

יעד לאומי בישראל

ב-2009 התקבלה החלטת ממשלה (הוראת מנכ”ל 8.14) לקדם אנרגיות מתחדשות וטכנולוגיות מים וכן נקבע יעד מנחה וגיבוש כלים לקידום אנרגיה מתחדשת, תוך התמקדות באזור הנגב והערבה. כחלק מהחלטת ממשלה זו, הוקמה בשיתוף לשכת המדען הראשי במשרד הכלכלה, קבוצת “הון הטבע“, שהחלה את פעילותה ב-2011, ומתמקדת במימון והאצת מיזמים בשלבים מוקדמים בתחום של אנרגיה מתחדשת. הקבוצה היא למעשה זכיין פרטי, המגובה על ידי חברות מובילות בישראל כגון: רפאל, אלביט, אורמת ועוד, אשר הוקם בהשקעה משותפת של 70 מיליון שקלים ל-5 שנים (כיום הסתיימו שלוש השנים הראשונות).

המרכז משמש כחממה טכנולוגית משודרגת המעניקה מימון מגוון הכולל: הכשרת כוח אדם, מחקר ופיתוח, הטמעות בארץ ושיווק בחו”ל. בנוסף, מפעילה החממה שדה ניסוי ואימות טכנולוגיות אנרגיה מתחדשת בתנאי שטח אמיתיים בערבה הדרומית.

ואם חסרים תמריצים להקמת מיזמים בתחום, בשנה החולפת נחתם הסכם שיתוף פעולה בין קבוצת הון הטבע וחברת GE. שיתוף פעולה זה מאפשר חשיפה בשלבים מוקדמים ביותר לידע ולתשתיות של GE בתחום האנרגיה המתחדשת, ובכך עשוי להוות קרש קפיצה מדהים לשוק הבינלאומי.

עידוד השקעות לפיתוח תחליפי נפט בתחבורה

בדומה לתוכנית “יוזמה” המיתולוגית, אשר הצמיחה בארץ את תעשיית ההון סיכון, נעשה ניסיון דומה, ולא פחות מאתגר, למשוך התעניינות משקיעים מהארץ והעולם להשתלב בתחום האנרגיה החליפית. כוחות חזקים למדי בשוק, אשר מעוניינים לשמר את המצב הקיים ואת התלות בנפט הערבי, מכבידים על התרוממות התעשייה ועל ההשקעות בתחום.

במטרה לבצע שינוי של הפרדיגמה הפיננסית, הושקה ב-2013 תכנית לעידוד השקעות בחברות בתחום תחליפי הנפט לתחבורה, תוך הקצאת סכום כולל של 400 מיליון ש”ח בתקופת התכנית (2020-2011). מטרת התכנית הינה כאמור, להרחיב את מקורות המימון הזמינים לחברות הפועלות בתחום, תוך מינוף ההשקעה הממשלתית באמצעות שיתופי פעולה עם גופי השקעה ותעשייה ישראלים ובין-לאומיים מהמגזר הפרטי.

חברות המפתחות מערכות הנעה יעילות ופתרונות הנדסת רכב שיביאו להפחתת צריכת האנרגיה, דלקים ממקורות ביולוגיים ודלקים סינטטיים, טכנולוגיות הנעה חדשניות, תאי דלק וכו’, אשר עומדות בקריטריונים הנדרשים, יכולות באמצעות תוכנית זו, לקבל מהמדינה “שקל כנגד שקל” עבור ההון הנכנס לחברה בהשקעה של גורם פרטי. הסכום המתקבל ע”י המדינה הינו הלוואה, כאשר למשקיע ניתנת האפשרות להחזיר למדינה את מלוא הסכום, ובתמורה לקבל מניות נוספות בחברה באותו מחיר רכישה מקורי. במידה והוא בוחר שלא לעשות כן, תוחזר ההלוואה למדינה ע”י החברה באמצעות תשלום תמלוגים מסך הכנסותיה.

תמיכת משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

ערוץ תמיכה נוסף ניתן ע”י משרד המדען הראשי במשרד האנרגיה והמים, התומך במיזמים המציגים רעיון טכנולוגי חדשני בתחום האנרגיה. ישנם מספר מסלולים המיועדים בחלקם לתמיכה במחקרים אקדמאיים, אך בעבור חברות מסחריות, ראויה לציון קרן הזנק, אשר בדומה לקרן תנופה של המדען הראשי במשרד הכלכלה, תומכת במיזמים בשלב מוקדם יחסית שבו הסיכון מבחינת השוק הפרטי גבוה.

תמיכת הקרן מיועדת לקדם את המיזמים לשלב הוכחת היתכנות טכנולוגית, אשר תאפשר את המשך מימון הפיתוח במסגרת קרנות הון סיכון ומשקיעים פרטיים. היקף ההשקעה של המשרד במיזמים אלה מגיע למקסימום של 625,000 ₪.

שיתופי פעולה וקרן Bird Energy

מורכבותו של פיתוח בתחום זה והצורך הבוער, שהינו משותף לנו ולמדינות נוספות, מוליד את הצורך בשיתוף פעולה עם חברה זרה, אשר מאפשרת נגישות למשאבים, טכנולוגיות, אפיון צרכים וכו’. לפיכך, לא מפתיע כי קידום המו”פ בתחום זה מקבל דגש מיוחד בנושא שיתוף פעולה בין-לאומי, בעיקר מול מדינות סין, הודו, ארצות הברית, מדינות האיחוד האירופי, גרמניה, צרפת וברזיל.

מעבר לכלים הגנריים של מתימו”פ ו-ISERD, ראויה לציון מיוחד קרן Bird Energy, אשר הוקמה במשותף על ידי משרד האנרגיה והמים הישראלי והאמריקאי. מדי שנה מאושרים בקרן זו 4 פרויקטים נבחרים (מבין 15-16 בקשות מוגשות), בהם משתפות פעולה חברה ישראלית וחברה אמריקאית, אשר זוכים למענק כולל בסך 3.6 מיליון דולר.

תוכנית CIRDF, המקדמת שת”פ בין חברות מישראל ומקנדה, שמה דגש על פרויקטים לפיתוח מקורות אנרגיה לשימוש תעשייתי ובמיצוי גז ונפט שמקורם במאגרים לא קונבנציונליים והתמודדות עם האתגרים הסביבתיים הכרוכים בכך. ממשלת קנדה (באמצעות המשרד למשאבי טבע – NRCan) התחייבה לתקציב מימון של 5 מיליון דולר לתוכנית המו”פ המשותפת לישראל וקנדה מ-2013 ועד 2016, והמדען הראשי משתתף במימון עלויות המו”פ של החברות הישראליות בפרויקטים המשותפים.

הורייזן 2020 – האופק הוא ירוק

בניגוד לקרן Bird Energy למשל, שבה בבחירת הפרוייקטים הסופיים, מושם דגש רב על אימפלמנטציה ופוטנציאל מסחור גבוה ומהיר, תוכנית המסגרת של האיחוד האירופי הינה גמישה יותר ופותחת את שעריה למימון פרויקטים בשלבים יותר התחלתיים. ישנם קולות קוראים רבים העוסקים בשימור סביבה, שינויי אקלים, שמירה על משאבים טבעיים, קיימות וחסכון באנרגיה. לשם ההמחשה של גובה תקציבי הענק המופנים לתחום, נציין כי למחקר ופיתוח בתחום של התייעלות אנרגטית מוקדש תקציב של 195 מיליון אירו, תחום ה”עיר החכמה” מתוקצב ב- 200 מיליון אירו, ולפיתוח בתחום ה-Low Carbon Energy – ממתינים לחלוקה 732 מיליון אירו. בדומה לתוכנית המסגרת הקודמת, ה-FP7, הקרן פונה לקונסורציומים המורכבים ממספר חברות, אך בנוסף, מאפשרת לראשונה הגשה עצמאית של חברות SME’s.

תמריצים והזדמנויות מימון אטרקטיביות לתחום תחליפי הנפט והאנרגיה קיימים בשפע ומבטאים את המצוקה והנחיצות העמוקה של המדינות לפיתוח ומימוש טכנולוגיות ירוקות מתקדמות אשר יצעידו אותנו לעתיד ירוק, נקי ובטוח יותר. אם אתה יזם מתחיל, או חברה ותיקה הפונה לפיתוח חדש או מסבה פיתוח קיים לתחום האנרגיה, חשוב להכיר את המסלולים השונים הרלוונטיים למימון והאצת הפיתוח, ולנצלם באופן מיטבי, שכן ההצלחה של טכנולוגיות אלו היא ההצלחה של כולנו.

קרדיט תמונה: green energy via shutterstock.

 

הכתבה בחסות Sunrise Project

סאנרייז הינה חברת הייעוץ הוותיקה והמובילה בתחום מענקי המו"פ, המתמחה מזה שני עשורים בבניה וקידום תכניות מימון עבור חברות הזנק. הישגיי החברה לאורך השנים, מקנים היכרות מעמיקה עם מגוון מקורות מימון ממשלתיים בארץ ובחו"ל, המאפשרים מענה מלא, מהיר ומקצועי לצרכיהם המגוונים של החברות בעולם הדינאמי של תמריצי המחקר.‎‎‏‏‎

לחברה רקורד של מאות חברות ממגוון תחומי פיתוח, בניהם תקשורת, תוכנה, מכשור רפואי, פרמצבטיקה, תעשיות מסורתיות, מערכות צבאיות, קלינטק ועוד, שנהנו וממשיכות ליהנות מטיפול יסודי וליווי אישי צמוד בכל שלבי גיוס ההון ועד לסיומו המוצלח של הפיתוח. לקוחות החברה זוכים למענקים הגבוהים מהממוצע והעומדים על מאות אלפי דולרים, כל זאת ללא מתן Equity וללא דילול היזמים והמשקיעים.

Avatar

Sunrise Projects

הגב

הגב ראשון!

avatar
Photo and Image Files
 
 
 
Audio and Video Files
 
 
 
Other File Types
 
 
 

* היי, אנחנו אוהבים תגובות!
תיקונים, תגובות קוטלות וכמובן תגובות מפרגנות - בכיף.
חופש הביטוי הוא ערך עליון, אבל לא נוכל להשלים עם תגובות שכוללות הסתה, הוצאת דיבה, תגובות שכוללות מידע המפר את תנאי השימוש של Geektime, תגובות שחורגות מהטעם הטוב ותגובות שהן בניגוד לדין. תגובות כאלו יימחקו מייד.

wpDiscuz

תגיות לכתבה: