פירוק חברות – הצד האחר של עולם ההייטק

הסיבה לעיסוק המרובה בסיפורי ההצלחה ובאקזיטים היא ברורה, אך היא אינה מציגה תמונת מציאות מדויקת. הנה הצצה לתהליך שמתרחש כשסטארטאפ דווקא נסגר.

shutterstock

הפוסט נכתב על ידי עו"ד אילת טורם, שותפה במחלקת ההיי-טק של משרד עמית, פולק, מטלון ושות' ועל ידי עו"ד דותן ברנע ממחלקת ההיי-טק של משרד עמית, פולק, מטלון ושות'.

רבות דובר על ההצלחות של סטארטאפים ישראלים, אך מה לגבי אותם סטארטאפים, שלא מגיעים לאקזיט או לרווחיות? הסיבה לעיסוק המרובה בסיפורי ההצלחה ובאקזיטים היא ברורה, אך היא אינה מציגה תמונת מציאות מדויקת, לאור העובדה הידועה שרוב רובם של הסטארטאפים נכשלים ונסגרים (כך שעיסוק היתר באקזיטים בהחלט לא משקף את היחס בין הצלחות לכישלונות בעולם האמיתי). בפוסט קצר זה ננסה להסביר מה קורה, מנקודת מבט משפטית, לאותם סטארטאפים שנסגרים.

מהו פירוק חברה?

בפוסט הקודם באתר דיברנו על כך שסטארטאפים מתארגנים כחברות, על המבנה של חברות אלו ועל הדרך המיוחדת שבה חברות מחליטות החלטות ומבצעות פעולות. היות וחברות מוקמות ומתנהלות לפי חוק (חוק החברות) גם סגירתן של חברות מוסדרת על ידי חוק, במקרה זה מדובר בחוק החברות ובפקודת החברות שקדמה לחוק (ובכל הנוגע לפירוק חברות – היא עדיין בתוקף).

לכן, חברה שמגיעה לסוף דרכה, מכל סיבה שהיא (חוסר יכולת לפרוע את התחייבויות החברה, חוסר יכולת לממן את המשך פעילות החברה, חוסר רצון של בעלי המניות בהמשך קיום החברה), צריכה לעבור הליך של פירוק. כל עוד לא פורקה החברה בהתאם להוראות החוק המתאימות, החברה תמשיך להתקיים.

המשך קיומה של חברה (גם מבלי שהיא מקיימת פעילות עסקית כלשהי) מחייב אותה בתשלום אגרה שנתית והגשת דוחות שנתיים לרשם החברות. במידה ולא ישולמו תשלומי האגרה השנתית או יוגשו הדו"חות השנתיים, החברה תסווג כ"חברה מפרת חוק" מה שעלול לגרור אחריו סנקציות, כגון קנסות והגבלות על יכולתם של בעלי שליטה או דירקטורים של החברה להקים חברות חדשות וכיוצ"ב.

בפוסט זה נעסוק בשני סוגים של הליכי פירוק הקבועים בחוק: הליך פירוק מרצון על ידי בעלי המניות, והליך פירוק לבקשת הנושים של החברה. בסוף הפוסט נעסוק בקצרה בסוגיה קשורה הנוגעת למצב עובדיה של חברה שנכנסה להליך פירוק.

פירוק מרצון על ידי בעלי המניות

הליך של פירוק מרצון על ידי בעלי מניות יכול להתקיים כאשר החברה בעלת כושר פירעון, כלומר כאשר החברה יכולה לפרוע את כל התחייבויותיה. כדי להיכנס למסלול של פירוק מרצון על ידי בעלי המניות, הדירקטורים בחברה צריכים לחתום על תצהיר בו הם מאשרים כי הם בדקו היטב את מצב עסקי החברה והגיעו למסקנה שהחברה מסוגלת לשלם את חובותיה, במלואם, בתוך 12 חודשים ממועד תחילת הפירוק.

אם זהו המצב, היות והדירקטורים אישרו שלחברה יש יכולת מספיקה כדי לשלם את חובותיה, פקודת החברות קובעת במקרה זה פרוצדורה פשוטה יחסית לפירוק החברה, כאשר בעלי המניות הם אלה ששולטים בתהליך (היות והנושים יקבלו את חובם במלואו, הפקודה קובעת שלא נדרשת מעורבות או שליטה שלהם על התהליך).

פרוצדורה זו, של פירוק מרצון, אורכת כחצי שנה (כאשר לעיתים יידרש זמן נוסף). בתחילת ההליך בוחרים בעלי המניות מפרק (שאינו חייב להיות עורך דין או רואה חשבון והוא יכול להיות גם בעל מניות בחברה) שאמון על ניהול החברה בתקופת הפירוק (ככל שיש מה לנהל), על איתור וריכוז נכסי החברה, על תשלום חובותיה לפי סדר התשלום הקבוע בחוק ועל חלוקת העודפים שנשארו בחברה (לאחר תשלום החובות) בין בעלי המניות. בסוף התהליך נדרש המפרק להגיש לאישור בעלי המניות דו"ח פירוק המראה כיצד התנהל הפירוק (מה היו הנכסים וההתחייבויות של החברה וכיצד חולקו נכסי החברה).

לרוב, כשמדובר בחברות סטארטאפ צעירות שלא הספיקו לצבור נכסים או התחייבויות משמעותיות, הליך הפירוק מתרכז בצעדים פרוצדוראליים מצומצמים יחסית, הכוללים משלוח הודעות ועדכונים לרשם החברות ופרסום הודעות ברשומות לפי סדר שנקבע בפקודת החברות. בסוף התהליך החברה מפסיקה להתקיים ונגרעת מרישומי רשם החברות.

פירוק על ידי נושים

כאשר החברה חדלת פירעון, כלומר כאשר נכסי החברה אינם מספיקים כדי לכסות את כל התחייבויותיה, הליך פירוק החברה נראה אחרת.

הליך פירוק במקרה של חדלות פירעון מתחיל לרוב עם הגשת בקשת פירוק על ידי הנושים לבית המשפט המחוזי. לאחר הגשת הבקשה, בית המשפט יבחן האם אחת מעילות לפירוק החברה התקיימו (כאשר בדרך כלל השאלה הנבחנת היא האם החברה אכן חדלת פירעון).

אם השתכנע בית המשפט שהחברה חדלת פירעון, הוא ייתן צו פירוק כנגד החברה וימנה בעל תפקיד אשר ינהל את הליך הפירוק בפועל, יכנס ויממש את נכסי החברה, עד לחיסולה.

המפרק אחראי לרכז את נכסי החברה, לממשם ולשלם לנושי החברה את חובותיהם, על פי סדר הקדימות שנקבע בחוק, כאשר בעלי המניות נמצאים אחרונים בתור (במקרה של חדלות פירעון, לרוב לאחר התשלום לנושים לא יוותר דבר לחלק לבעלי המניות). הליך פירוק זה בדרך כלל אורך זמן רב, בעיקר בשל תביעות ובקשות של כל המעורבים לבית המשפט.

זכויות עובדי חברה שהתפרקה

בנוסף למסלולים הכלליים המפורטים למעלה, חשוב לדעת שהחוק הישראלי מספק הגנה מסוימת לעובדים של חברות שנקלעו לפירוק עקב חדלות פירעון. עובד של חברת סטארטאפ (או חברה אחרת) שנכנסה להליך פירוק עקב חדלות פירעון זכאי לקבל מהמוסד לביטוח לאומי תשלומים מסוימים, כגון שכר עבודה, פיצויי פיטורין וכיו"ב (עד לתקרה מסוימת הקבועה בחוק).

קבלת התשלום מביטוח לאומי קשורה לשלב בהליך הפירוק בו נמצאת החברה ולכן פעמים רבות עובדי החברה הם אלה שמגישים את בקשת הפירוק לבית המשפט כדי להתחיל את התהליך. עם זאת, הליך של פירוק במקרה של חדלות פירעון דרך בית משפט הוא הליך מורכב שיכול להתארך ובפועל, קבלת התשלום מביטוח לאומי יכולה להתעכב חודשים רבים לאחר המועד שבו היו אמורים העובדים לקבל את משכורתם (ולפיכך רצוי להיערך לכך בהתאם).

כאמור פירוק חברות מוסדר על ידי חוק החברות ופקודת החברות, כאשר במקרים בהם חברה מסוימת נקלעת לפירוק או שבעלי החברה שוקלים לפרקה, מומלץ להיוועץ בעורך דין על מנת להבטיח שהתהליך מתנהל בצורה נכונה ובהתאם להוראות החוק הרלוונטיות.

האמור לעיל אינו מהווה יעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי והוא בבחינת מידע כללי בלבד. כל המסתמך על האמור לעיל, מבלי לקבל חוות דעת משפטית על בסיס כל העובדות הרלוונטיות, עושה זאת על אחריותו בלבד.

קרדיט תמונה: Shutterstock.

הכתבה בחסות עמית פולק מטלון ושות'

משרד עמית פולק מטלון ושות' נוסד בשנת 1956 ומהווה אחד המשרדים המובילים בישראל בכל תחומי המשפט המסחרי. המשרד מונה צוות מקצועי ומיומן של מעל ל-70 עורכי דין מקומיים ובינלאומיים. מחלקת ההייטק של המשרד מייצגת, בין היתר, חברות טכנולוגיה מובילות, עשרות רבות של סטארט-אפים, קרנות הון סיכון ישראליות וזרות, קרנות אקוויטי, אנג'לים וחממות בתחומי התוכנה, חומרה, תקשורת, אינטרנט, מדיה חדשה, בטחון לאומי, קלינטק, מדעי החיים ועוד.

המשרד מלווה את היזמים וחברות ההייטק בפעילותם השוטפת החל משלב הרעיון דרך הקמת החברה, הסכמי מייסדים, הלוואות, הסכמי השקעות, קבלת תמריצים ממקורות ממשלתיים, קניין רוחני, הסכמים מסחריים, מיזוגים ורכישות, עסקאות אסטרטגיות ובינלאומיות ועוד.

.APM & Co

הגב

רוצה להיות הראשון להגיב?

avatar
Photo and Image Files
 
 
 
Audio and Video Files
 
 
 
Other File Types
 
 
 

* היי, אנחנו אוהבים תגובות!
תיקונים, תגובות קוטלות וכמובן תגובות מפרגנות - בכיף.
חופש הביטוי הוא ערך עליון, אבל לא נוכל להשלים עם תגובות שכוללות הסתה, הוצאת דיבה, תגובות שכוללות מידע המפר את תנאי השימוש של Geektime, תגובות שחורגות מהטעם הטוב ותגובות שהן בניגוד לדין. תגובות כאלו יימחקו מייד.

wpDiscuz

תגיות לכתבה: