החל מהיום: רשת 5G זמינה רשמית בישראל

החל מהבוקר יכולים בעלי מכשירים תומכים לגלוש ברשת החדשה – אם רק יצליחו להתחבר אליה